Värmländska entreprenörer i Almedalen 

Värmlandsentreprenörerna Fredrik Berghel och Olle Hultberg, med företaget Inission, har seminarium tillsammans med Nyteknik om företagandets villkor. Första frågan handlade om behovet av att reformera LAS. På en modern arbetsmarknad ger LAS både inlåsnings- och utblåsnings effekter, dessutom gavs exempel på att det drabbar människor på individuell nivå, både positivt och negativt. 
Fredrik och Olle belyste också problemet med att många av deras kunder tar väldigt lång tid på sig för att betala fakturan. Värst är stora företag. Så frågan är varför små företag ska agera bank åt stora företag? Här borde regelverket kunna förbättras och därmed villkoren för företagande. 
Kul att få höra två drivna entreprenörer som vill lyfta och dryfta sina problem och extra kul att det är två värmlänningar som vill förbättra förutsättningarna för företagande.

Annonser

Anders Borg gav hopp inför framtiden 

Jag hade idag förmånen att få vara på ett seminarium där Anders Borg talade om hur tillväxten i världen har utvecklats och kan komma att utvecklas i framtiden. Kort kan det sammanfattas med att det aldrig har varit så få fattiga människor i världen som idag och den utvecklingen kan fortsätta men det förutsätter att samhällen fungerar och att utvecklingen kan gå vidare. 
Asien konkurrerar och utmanar resten av världen, vi måste därför hela tiden vara på tå och utveckla vårt samhälle. Utbildningen måste bli bättre eftersom konkurrensen kommer att fortsatt öka. Matematik och engelska är de viktigaste ämnena. Fler behöver också kunna arbeta längre än till 65, det gäller naturligtvis inte alla men behöver uppmuntras bland de som kan. 
Digitaliseringen förändrar samhället stort och många gamla ekonomiska teorier gäller inte längre. Digitala företag blir snabbt stora men skapar inte så många nya arbeten, många av dagens jobb kommer att försvinna i t ex handel och banksektorn. En viktig fråga är hur digitaliseringen ska komma medborgarna tillgodo både gällande kvalité och ekonomi. Tekniken leder ofta till ökande behov men också lägre kostnader. 
Ett intressant och lärorikt seminarium, Anders Borgs beskrivning av en möjlig framtid kändes hoppfull och spännande.

Stora investeringsbehov i kommuner och landsting 

På seminarium med Kommuninvest
Kommunerna och landstingens investeringsbehov kommer att fortsätta öka. Som exempel kan nämnas att över 600 fler/nya förskolor behöver byggas tom 2020. Det är naturligtvis en stor utmaning både att finansiera investeringen men också de ökade driftskostnader som det leder till.

Vi fick ta del av intressanta resonemang om hur bostadsmarknaden kan tänkas utvecklas. Hur behov och efterfrågan inte alltid är i fas och hur det påverkar marknaden. Ränteläget är en otroligt viktig faktor och bedöms av vissa vara en liten risk. De största riskerna kanske finns inom olika politiska beslut och ställningstaganden.

Nu börjar Almedalsveckan

Nu är jag på plats i Visby, efter en lite gungig överfart så känns det bra att vara framme i lägenheten som ska vara mitt hem den närmsta veckan.
Många intressanta seminarium hoppas jag att jag kommer att få vara med på, intressanta och inspirerande möten kommer det också att vara. Mycket av mitt fokus kommer att vara om hälso- och sjukvårdsfrågor. Men sedan brukar det alltid hända något oväntat som fångar intresset och ett oplanerat möte som leder till nya kontakter och ger ny kunskap. 
Det ska bli spännande att följa satsningen som Värmland gör för att marknadsföra utvecklingen mellan Sverige och Norge, gränsen är både ett hinder och en möjlighet. Personligen tror jag det är väldigt viktigt att satsa på infrastrukturen mellan Oslo och Stockholm, det kommer att bli en tillväxtregion att räkna med.
Nu ska jag åka och köpa frukost så morgondagen inte behöver starta på fastande mage.
Ha en trevlig söndags eftermiddag.
Fredrik Larsson

Utredare vill lägga ner Värmland

Utredare vill lägga ner Värmland

Redan vid årskiftet 2017-2018 vill de statliga utredarna lägga ner länstyrelsen i Karlstad. Och vid årskiftet 2018-2019 landstinget i Värmland. Naturligtvis kommer det att finnas verksamhet kvar både i Karlstad och andra delar av Värmland. Men jag är helt övertygad om lokaliseringen av regionens administrativa center har betydelse för den långsiktiga utvecklingen. 

Läs gärna debattartikeln som jag och Stina Höök idag har skrivit i Värmlands Folkblad.  

Patientens fokus i operationscentrum 

  
Idag var det formell invigning av Värmlands nya operationscentrum. På utsidan ser det ut som ett stort hus byggt i tegel men på insidan finns Sveriges nyaste och modernaste operationshus. Planerat och byggt för att klara värmlänningarnas behov av operationer för många år framöver men också för att möta den utveckling av sjukvården som kommer i framtiden.
När jag som representant för värmlänningarna idag mottog nycklarna till huset, var det med illa dold stolthet. Stolt över alla de som varit med i bygget på olika sätt, stolt över landstingets medarbetare som nu tar ett stort kliv in i framtiden och stolt över att värmlänningarna vågar satsa på framtiden.
När jag och mina kollegor i landstingsfullmäktige på sommaren 2011 tog beslutet att nu ska värmlänningarna satsa nästan 1,5 miljarder på ett nytt operationshus, så var det väldigt svårt att förstå vad det skulle bli av. Idag känns det fantastiskt att ha fått vara med och inviga framtidens operationscentrum i Karlstad. Här kommer vi vara först med att jobba på helt nya sätt med patientens fokus, här kommer det finnas utrymme för nya spännande samarbeten. Här kommer vi att leverera den mest patientsäkra och effektiva vården. Och här kommer våra duktiga medarbetare trivas. 
Det kommer att sätta Värmland på sjukvårdskartan!